FANDOM


Republic of Kankad
Republika Kankadu
Flag of Kankad
Herb
Flaga Republiki Kankadu Godło Republiki Kankadu
Dewiza: (ang.) Better to die standing than live on your knees
(Lepiej umrzeć stojąc niż żyć na kolanach)
Hymn: Freedom for all
(Wolność dla wszystkich)
LocationKankad
Konstytucja Konstytucja Kankadu
Język urzędowy język angielski
Stolica Roanoke
Ustrój polityczny republika parlamentarna
Typ państwa demokratyczny
Prezydent Kankadu William McGrady
Wiceprezydent Kankadu Georg Caldwell
Prezes Gabinetu Jimmy Kaspersky
Powierzchnia
 • całkowita
83. na świecie
213 751 km² km²
Liczba ludności (2010)
 • całkowita 
 • Gęstość zaludnienia
30. na świecie
40 259 453
188,35 osób/km²
PKB (2010)
 • całkowite 
 • na osobę

1 390 mld USD
30 175 USD
Jednostka monetarna cen (KCE, Œ)
Strefa czasowa UTC -2 – zima
UTC -1 – lato
Kod ISO KAN
Domena internetowa .ka
Kod samochodowy KAN
Kod telefoniczny] +66
Kankad

Kankad, Republika Kankadu (Republic of Kankad) – państwo wyspiarskie na Oceanie Atlantyckim, położone ok. 1500 km na zachód od wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego. Wyspy rozciągają się południkowo na przesterzeni blisko 1000km.

Etymologia nazwyEdytuj

Od plemion pierwotnie zamieszkujących wyspę Kankadię, których nazywano Kanami. Kad w języku Kanów oznaczało kraj, ziemie. Kankad, to w wolnym tłumaczeniu kraj kanów.

PolitykaEdytuj

Information icon.svg Osobny artykuł: polityka kankadu.

Ustrój politycznyEdytuj

Kankad jest republiką federacyjną, oraz demokracją parlamentarną. Zasady funkcjonowania państwa i podziału władzy określa konstytucja z 1 sierpnia 1812 roku. Władzę wykonawczą sprawują: Prezydent, Premier i Gabinet Sekretarzy. Prezydent wybierany jest w wyborach bezpośrednich na czteroletnią kadencję. Rząd jest powoływany przez premiera po uzyskaniu aprobaty Zgromadzenia Narodowego. Władzę ustawodawczą sprawuje Parlament, składający się z dwóch Izb: Zgromadzenia Narodowego (izba niższa) i Zgromadzenia Lordów (izba wyższa). Zgromadzenie Narodowe ma kadencję 4-letnią, liczy 300 członków, co dwa lata odnawia się 1/2 składu w wyborach częściowych. Zgromadzenie Lordów składa się ze 100 członków: 47 lordów obywatelskich wybieranych w wyborach powszechnych, 13 gubernatorów stanowych, 10 lordów duchownych, 10 lordów prawa, 10 lordów prezydenckich, 9 lordów dziedzicznych oraz wiceprezydenta. Na czele władzy sądowniczej stoi Sąd Najwyższy Republiki Kankadu.

Partie polityczneEdytuj

System partyjny w porównaniu z państwami Europy Zachodniej jest bardzo niestabilny, co spowodowane jest głównie rozdrobnieniem partii. Duże znaczenie mają partie regionalne i lokalne ze względu na duże zróżnicowane geograficzne poglądów mieszkańców.

Najważniejsze partie to:

Inne ważniejsze ugrupowania:

Podział administracyjnyEdytuj

Information icon.svg Osobny artykuł: podział terytorialny Kankadu.

Od 1 stycznia 1953 roku obowiązuje dwustopniowy podział kraju na Stany (13) i Prowincje (120). Stany: Adirondach, Anjou, Azores, Caribou, Concord, Estramadura, Florenes, Manitoba, Mojave, Natchez, Reyes, Saluda, Shawangunk, Tuscarora.

GeografiaEdytuj

Kankad jest państwem wyspiarskim położonym na 2417 wyspach. Około 1 tys. z nich jest zamieszkałych. Rozciągają się na około 1000 km z północy na południe wyginając się w półksiężyc. Ich brzegi opływa Ocean Atlantycki. Leżą w aktywnym sejsmicznie obszarze Grzbietu Północnoatlantyckiego. Na wyspach znajdują się liczne wulkany. Kankad jest często nękany przez trzęsienia ziemi.

Najważniejsze wysypy Kankadu to:

Oprócz tego w skład państwa wchodzą trzy większe archipelagi:

 • Reyski
  • Wyspa Gibbsa
  • Cocos
  • Reynion
 • Florenski
  • Yarra
 • Azorski
  • Sao Miguel
  • Douro
  • Pico
  • Terceira
  • Sao Jorge
  • Faial
  • Santa Maria
  • Graciosa
  • Corvo

Budowa geologicznaEdytuj

Kankad wykształcił się jako pozostałość rozpadu Pangei na Laurazję i Gondwanę tworząc odrębny mikrokontynent pomiędzy nimi składający się głównie z masywów paleozoicznych pokrytych skałami osadowymi w różnym wieku, głównie jura i kreda. W skutek aktywności wulkanicznej w oligocenie i serii wstrząsów tektonicznych rozpoczęły się ruchy górotwórcze w trakcie których wykształciły się wyspy w południowej części mikrokontynentu od Azorów po Mojave. Cały mikrokontynent swym zasięgiem objęła też orogeneza alpejska wypiętrzając masywy górskie. W plejstocenie Kankad został zlodowacony i pokryty lodowcem.

Ukształtowanie powierzchniEdytuj

Rzeki i jezioraEdytuj

KlimatEdytuj

HistoriaEdytuj

Information icon.svg Osobny artykuł: historia Kankadu.

Kankad był prawdopodobnie odwiedzany w starożytności przez Kartagińczyków, a w średniowieczu przez Arabów i Normanów, pozostał jednak prawie nie zamieszkany do jego ponownego odkrycia w 1427 przez Portugalczyków, którzy około 1432 roku rozpoczęli kolonizację Azorów osadnikami z prowincji Alentejo i Algarve. Zajęcie Azorów przypisuje się adeptowi szkoły morskiej Henryka Żeglarza, Gonçalo Velho. Kolonizację wysp rozpoczęli w 1455 brytyjczycy prowadzeni przez Edwarda Hardy'ego. XVI i XVII wiek to okres nieustannych konfliktów na wyspach najpierw pomiędzy kolonizatorami a tubylcami, a później pomiędzy państwami kolonialnymi. Okres konfliktów wewnętrznych zakończony został uzyskaniem niepodległości w roku 1814 po wyparciu z wysp wojsk brytyjskich. Pierwsza połowa XIX wieku to okres konfliktu z Wielką Brytanią zakończonego przegraną wojną i utratą suwerenności. Ostateczne zerwanie z dominacją brytyjską nastąpiło po rebelii w Roanoke i odzyskaniu niepodległości w roku 1905. W I Wojnie Światowej Kankad walczył po stronie aliantów, później do końca I połowy XX wieku w kraju za sprawą rządzących socjalistów kierowano się doktryną izolacjonizmu.

GospodarkaEdytuj

Information icon.svg Osobny artykuł: gospodarka Kankadu.

Kankad jest wysoko rozwiniętym krajem dzięki czemu jest członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Kankadzkie PKB wyniosło w 2008 roku 1,39 bln USD, więc gospodarka kankadzka jest nominalnie dwunastą największą na świecie. PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 30175 USD i plasuje Kankad na 26 miejscu na świecie. Wskaźnik Giniego, czyli poziom rozpiętości w dochodach, wynosi 44 i plasuje Kankad obok takich państw jak Ukraina czy Rosja. W latach 80 przyrost produktu krajowego brutto wynosił średnio rocznie 4,5%, a w latach 90 obniżył się do 2,9%. W ostatnich latach gospodarkę Kankadu cechowała rosnąca stopa wzrostu gospodarczego, oraz ustabilizowane na niskim poziomie bezrobocie. Globalny kryzys gospodarczy, ze względu na silne powiązania z rynkiem amerykańskim, doprowadził do załamania gospodarki Kankadu. W III kwartale 2008 roku gospodarka zaczęła się kurczyć, a prognozy na IV kwartał mówią o nawet 3% spadku PKB. Upadło wiele instytucji finansowych, a liberalny rząd nie zdecydował się na ratowanie zagrożonych firm. W październiku 2008 r. bezrobocie w Kankadzie wynosiło 10,5%, a ekonomiści przewidują jego gwałtowny wzrost w kolejnych miesiącach, choć jest ono bardzo zróżnicowane regionalnie - od niskiego 5,9% w stanie Caribou i 6,2 na Minidoce do wysokiego 16,8% w Tuscarora i 21% w Okanagan. Największym sektorem gospodarki są usługi wytwarzające 61,1% PKB, przemysł wytwarza 33,7% PKB, a rolnictwo 5,2%.

PrzemysłEdytuj

Najważniejszym surowcem mineralnym jest ropa naftowa wydobywana z dna Oceanu Atlantyckiego przy północnych wybrzeżach Kankadu oraz na Minidoce. Roczne wydobycie ropy to blisko 60 mln. ton, w znacznym stopniu pokrywające krajowe zapotrzebowanie. Niedobory ropy ściągane są na zasadzie krótkoterminowych kontraktów głównie tankowcami z Norwegii do portu w Delphos. Wraz ze złożami ropy Kankad posiada również spore zasoby gazu ziemnego. Roczne wydobycie tego surowca wynosi 40 mld. m3 a krajowe zapotrzebowanie nieco ponad 30 mld. Duże znaczenie dla gospodarki ma również leśnictwo, przemysł drzewny i celulozowo-papierniczy. Kankad jest jednym z największych eksporterów drewna miękkiego, miazgi i tarcicy na świecie. Poza tym głównie na północy kraju wydobywa się rudy żelaza i miedzi (okolice Holyoke), tytan w Crandor (jedno z najważniejszych złóż na świecie), srebro oraz ołów i aluminium, których Kankad jest jednym z największych producentów na świecie. W Kankadzie najbardziej rozwiniętym jest przemysł energetyczny, maszynowy, lotniczy, samochodowy, środków transportu, zwłaszcza stocznie (w tym także budowa platform wiertniczych do wydobywania ropy naftowej i gazu), a także przemysł elektromaszynowy, w tym m.in. precyzyjny, elektroniczny i elektrotechniczny. Ośrodki przemysłowe skoncentrowane są głównie w centralnej części Kankadii oraz na wschodnich wybrzeżach.

UsługiEdytuj

Ważną rolę w gospodarce Kankadu pełni turystyka. W tym sektorze zatrudnionych jest blisko 9% ludności aktywnej zawodowo, która wytwarza 11,9% PKB. Ważnym sektorem usług jest także handel, w którym zatrudnionych jest 7% pracujących. Położenie geograficzne sprawia, że niezwykle istotne są również usługi transportowe. Szczególnie dobrze rozwinięty jest transport morski i lotniczy. Mniejsze znaczenie ma komunikacja lądowa, a bardzo słabo rozwinięty jest transport kolejowy. Ważną rolę w Kankadzie pełnią instytucje finansowe, ze względu na bardzo rozbudowane i mocno zliberalizowane rynki finansowe. Indianola Stock Exchange jest jedną z największych giełd na świecie.

RolnictwoEdytuj

Dzięki obfitości ryb w wodach przybrzeżnych i położeniu pośrodku Oceanu Atlantyckiego ważną dziedziną gospodarki pozostaje rybołówstwo. Łowi się głównie śledzie, makrele i dorsze. Największymi portami rybackimi są Kilgore i Ravenger. Kankad ma bardzo niewielki odsetek użytków rolnych - 4% ogólnej powierzchni kraju. Rolnictwo charakteryzuje wysoki stopień mechanizacji i zużycia nawozów sztucznych. Podstawą produkcji rolnej jest hodowla bydła, głównie owiec i bydła mlecznego. Ze względu na klimat uprawy rolne rozwinęły się głównie na południu kraju, gdzie jest znacznie dłuższy okres wegetacyjny niż na północy. Uprawia się głównie owoce cytrusowe, pszenicę, winorośla i kukurydzę.

DemografiaEdytuj

Ludność Kankadu
Rok Ludność Rok Ludność
XVI w. 2 000 000 1942 31 771 549
1700 4 950 000 1952 39 344 561
1812 10 563 120 1962 41 287 252
1852 18 351 868 1972 42 567 287
1902 20 407 120 1982 44 071 333
1912 21 895 021 1992 44 811 236
1922 26 612 947 2002 45 679 342
1932 30 159 293 2007 46 151 208

W początkach kolonizacji ludność tubylcza wysp liczyła około 2 mln. osób. W okresie intensywnego osadnictwa i ciągłych walk kolonizatorów z indianami liczba mieszkańców utrzymywała się na stałym poziomie. Dopiero uspokojenie sytuacji pod koniec XVI wieku pozwoliło na dynamiczny przyrost demograficzny. Szczególnie w okresie tzw. pierwszej wielkiej migracji na przełomie XVI i XVII wieku notowano niezwykle szybki wzrost liczby ludności. Około roku 1600 wyspy zamieszkiwało już blisko 3 mln. osób, z czego 500 tys. stanowili jej rdzenni mieszkańcy. W kolejnym stuleciu wysoki przyrost naturalny i dalsze fale migracji głównie z Europy spowodowały, że na początku XVIII wieku liczba mieszkańców Kankadu przekroczyła 5 mln. W 1812 roku przeprowadzono pierwszy spis powszechny zjednoczonych wysp i zanotowano wtedy 10,5 mln. osób. Przed I Wojną Światową liczba ludności przekroczyła 20 mln. by po drugiej fali wielkiej migracji spowodowanej walkami w Europie wzrosnąć w roku 1932 do ponad 30 mln. Kolejna wojenna dekada przyniosła znów blisko 10 milionów imigrantów uciekających z Europy. Od połowy lat 70 XX w. wzrost liczby ludności zdecydowanie wyhamował. Spowodowane to było głównie restrykcyjną polityką imigracyjną i niskim przyrostem naturalnym. Dopiero początek XXI wieku przyniósł rozluźnienie kryteriów przyjmowania imigrantów i tym samym przyspieszenie wzrostu liczby ludności. W ostatnich latach w Kankadzie notowany jest ujemny przyrost naturalny i tylko dzięki dodatniemu saldu migracji wciąż rośnie liczba mieszkańców. Szacunki demografów mówią, że w roku 2020 populacja Kankadu przekroczy 50 mln.


Miasta KankaduEdytuj

Information icon.svg Osobny artykuł: miasta Kankadu.

W Kankadzie jest 756 miast, największe Roanoke ma 2 521 458 mieszkańców (2010). Poniższa lista przedstawia dziesięć największych miast Kankadu.

miasto liczba mieszkańców stan
1 Roanoke 2 521 458 Caribou
2 Naranjito 1 733 154 Concord
3 Guanahara 1 244 768 Mojave
4 Idalou 943 520 Caribou
5 Holyoke 791 241 Saluda
6 Alhambra 723 115 Estramadura
7 Navassa 661 847 Anjou
8 Santando 504 489 Shawangunk
9 Crandon 481 593 Tuscarora
10 San Bruno 441 279 Mojave

Religie i wyznaniaEdytuj

Kankad nie ma oficjalnej religii państwowej. Według badań Biura Statystycznego 75% Kankadczyków określa się jako chrześcijanie. Do Kościoła katolickiego należy 31% społeczeństwa, w tym w obrządku rzymskokatolickim ochrzczonych jest 31% populacji, a w grekokatolickim 4%. Wspólnoty tradycji prawosławnej zrzeszają około 3% społeczeństwa. Do różnych kościołów protestanckich należy 37% mieszkańców. Wśród nich największą wspólnotą jest Kościół Episkopalny (anglikanie), do którego nalezy około 14% społeczeństwa. Kolejne największe protestanckie grupy wyznaniowe to Centralna Konwencja Baptystów (10%), Kościół Ewangelicko-Augsburski (6%), oraz Wspólnota Reformowana (4%). Oprócz tego istnieje wiele małych działających lokalnie kościołów protestanckich. Inne ważne religie to: islam (5%), kuriizm (3%), judaizm (2%), buddyzm (0,7%), hinduizm (0,5%). Bez wyznania jest blisko 10% Kankadczyków.

Ludność KankaduEdytuj

Statystyki demograficzneEdytuj

(2007)
Liczba ludności 46 154 208
Ludność według wieku
0 - 14 lat 24,1%
15 - 64 lat 64,2%
ponad 64 lata 11,7%
Przyrost naturalny
Przyrost naturalny 0,51%
Współczynnik urodzeń 13,2/1000 mieszkańców
Współczynnik zgonów 10,8/1000 mieszkańców
Współczynnik migracji 2,7/1000 mieszkańców
Ludność według płci
przy narodzeniu 1,05/kobiet
poniżej 15 lat 1,09/kobiet
15 - 64 lat 0,98/kobiet
powyżej 64 lat 0,85/kobiet
Umieralność noworodków
W całej populacji 15,98 śmiertelnych/1000 żywych
płci męskiej 18,11 śmiertelnych/1000 żywych
płci żeńskiej 13,54 śmiertelnych/1000 żywych
Oczekiwana długość życia
W całej populacji 70,8 lat
Mężczyzn 67,5 lat
Kobiet 74,1 lat
Rozrodczość 1,87 urodzin/kobietę

KulturaEdytuj

Podstawowe informacje o kulturze i odsyłacz do artykuły o kulturze kraju

Święta państwowe
Data Polska nazwa Oryginalna nazwa
data 1 święto 1 święto 1
data 2 święto 2 święto 2
data 3 święto 3 święto 3

Siły ZbrojneEdytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki