FANDOM


Sąd Najwyższy Republiki Kankadu jest sądem najwyższej instancji w systemie sądowniczym Kankadu. Został powołany na mocy Konstytucji z 1 sierpnia 1812 roku.

Sędziowie Sądu NajwyższegoEdytuj

Zgodnie z art. 45 Konstytucji Sędziów Sądu Najwyższego powołuje Prezydent za zgodą połączonych izb Parlamentu na dożywotnią kadencję. Sędziowie ze swojego grona wybierają Pierwszego Sędziego, który zwołuje i przewodniczy obradom Sądu Najwyższego, a także reprezentuje sądownictwo Kankadu. Pierwszy Sędzia w przypadku równości głosów na posiedzeniu Sądu Najwyższego ma głos decydujący.

Obecni sędziowieEdytuj

Lista dotychczasowych sędziówEdytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki