FANDOM


Zgromadzenie Lordów to izba wyższa dwuizbowego parlamentu Republiki Kankadu. Jest to ciało tylko częściowo wybieralne, a jego skład uwarunkowany jest wielowiekową tradycją.

Skład izbyEdytuj

Liczba lordów zasiadających w izbie została określona w Konstytucji Republiki Kankadu z 1 sierpnia 1812 roku i wynosi stu członków. W skład izby wchodzi:

  • czterdziestu siedmiu lordów obywatelskich wybieranych w wyborach powszechnych w jednomandatowych okręgach wyborczych, szczegółowy tryb wybierania lordów obywatelskich określa ustawa o Zgromadzeniu Lordowskim
  • trzynastu gubernatorów stanowych, którzy zasiadają w izbie na czas pełnienia stanowiska
  • dziesięciu lordów duchownych, którzy zasiadają w izbie tak długo jak sprawują swoje funkcje kościelne, są to najwyżsi hierarchowie najważniejszych kościołów i związków wyznaniowych Republiki Kankadu, dokładny skład lordów duchownych określa ustawa o Zgromadzeniu Lordowskim, która precyzuje, że do zasiadania w Zgromadzeniu Lordów są upoważnieni: arcybiskup metropolii Roanoke kościoła rzymskokatolickiego, biskup diecezji Glendale kościoła rzymskokatolickiego, biskup diecezji Viroqua kościoła rzymskokatolickiego, naczelny rabin Kankadu, prymas kościoła episkopalnego, przewodniczący generalnej konwencji kościoła episkopalnego, biskup krajowy kościoła ewangelicko-augsburskiego, najwyższy kapłan rodzimego kościoła kankadzkiego, pierwszy imam muzułmański, pastor przewodniczący Konwencji Baptystów
  • dziesięciu lordów prezydenckich desygnowanych przez Prezydenta Kankadu na czas jego kadencji
  • dziesięciu lordów prawa powoływanych przez Prezydenta Kankadu na wniosek Prezesa Gabinetu
  • dziewięciu lordów dziedzicznych
  • wiceprezydent

Lordowie dziedziczniEdytuj

Są to przedstawiciele dziewięciu rodzin lordowskich, którzy z racji pochodzenia zasiadają w izbie od jej powstania. Tradycyjnie w izbie zasiadają głowy tych rodzin dożywotnio, bardzo rzadko zdarza się, aby przynależeli oni do jakiejś partii politycznej. Obecnie lordami dziedzicznymi są:

Gabinet LordówEdytuj

W skład Gabinetu Lordów wchodzi wiceprezydent, przewodniczący Zgromadzenia, dwóch gubernatorów stanowych wg. kolejności alfabetycznej stanów od reformy z 1951 roku (obecnie gubernatorowie Azores i Caribou, a po kolejnych wyborach regionalnych gubernatorowie Concord i Estramadury ), po jednym przedstawicielu lordów duchownych, lordów prawa i lordów dziedzicznych wybieranych przez nich samych ze swojego grona, oraz przewodniczący klubów partyjnych lordów obywatelskich (klub partyjny składa się z minimum 10 członków).

Gabinet Lordów większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy składu może zdecydować o przyjęciu ustawy przesłanej przez przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego bez debaty i procedowania jej w Zgromadzeniu Lordów.

Obecny skład Gabinetu LordówEdytuj

WyboryEdytuj

Podsumowanie wyborów do Zgromadzenia Lordów
Partia 2007 +/- głosy %
Partia Pracy 13
Republikańscy Demokraci 12
Socjaldemokratyczna Partia Jedności 5
Koalicja Ludowa 5
Partia Libertariańska 4
Ruch Obywatelski 3
Unia Liberalna 2
Front Monarchii Konstytucyjnej 1
Partia Narodowo-Liberalna 1
Zielone Pokolenie 1
Liberalni Demokraci 0
Prawo i Porządek 0
Partia Ordoliberalna 0
Suma 47
Frekwencja:


Mandaty wg. stanówEdytuj


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki