FANDOM


Zgromadzenie Narodowe - jest to izba niższa Parlamentu Republiki Kankadu. Ustawowa liczba reprezentantów wynosi 300 osób.

WyboryEdytuj

Reprezentantów wybiera się co dwa lata w wyborach częściowych uzupełniając połowę składu izby. W wyborach nie ma progu wyborczego. Listy wyborcze zgłaszać mogą partie, organizacje społeczne i komitety wyborców do dowolnej ilości okręgów. Prawo wybierania reprezentantów przysługuje obywatelom Republiki Kankadu, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończyli 21 lat, legitymują się dyplomem ukończenia szkoły średniej oraz nie są pozbawieni praw publicznych. Prawo do kandydowania mają osoby, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 25 lat, legitymują się dyplomem ukończenia szkoły średniej, nie są pozbawione praw publicznych, zamieszkują w stanie, w którym zamierzają startować i posiadają obywatelstwo Kankadu od co najmniej 5 lat.

Podział mandatówEdytuj

Manadty rozdzielane są w skali stanów proporcjonalnie do łącznej liczby głosów oddanych na listy poszczególnych partii politycznych. Podział mandatów odbywa się według metody Sainte-Lague'a. Każdy stan ma ustaloną z góry liczbę mandatów, która jest proporcjonalna do liczby ludności. Obecnie liczba mandatów zgodnie ze spisem ludności z 2001 roku dla poszczególnych stanów wygląda następująco: Adirondah (8), Anjou (12), Azores (3), Caribou (25), Concord (17), Estramadura (13), Florenes (6), Mojave (17), Natchez (12), Reyes (3), Saluda (9), Shawangunk (14), Tuscarora (11).

UprawnieniaEdytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki